Tiếng ViệtEnglish
Hotline: (024) 3537 3316
Mung xuan 2018
Mung xuan 2018
INDECO

Giới thiệu về INDECO

Tầm nhìn của indeco

Trở thành cung cấp vật liệu xây dựng đa ngành hàng đầu

Mục tiêu của indeco

01 Nỗ lực đem lại các sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu về chất lượng, đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của khách hàng
02 Gia tăng giá trị, lợi ích cho các nhà đầu tư
03 Với nhân viên trong công ty, INDECO cam kết tạp điều kiện để phát triển năng lực cá nhân cùng với đời sống vật chất và tinh thần
04 Gắn liền bước tiến của doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của xã hội

 

Giá trị cốt lõi của indeco

Indeco vững tin rằng chỉ khi dựa trên các giá trị cốt lõi mới có thể đảm bảo cho sự phát triển bền vững và tìm ra lời giải cho các thách thức của tương lai. Những giá trị này là chính cơ sở cho các hoạt động của Indeco và nhân viên tới ngày hôm nay

01 Tất cả vì khách hàng và nhân viên là quan trọng nhất

Chúng tôi luôn quan niệm rằng nếu nhân viên không hài lòng, khách hàng không hài lòng thì các cổ đông cũng sẽ không được hạnh phúc

02 Tính nhân văn

Chúng tôi xem bản thân chúng tôi, quý khách hàng và những người khác tham gia vào hoạt động của công ty như một phần của đại gia đình. Chúng tôi đề cao công bằng, sự hoà nhập và lòng tôn trọng khi ứng xử với nhau

03 Tinh thần doanh nhân

Chúng tôi hành động một cách thiết thực, tận dụng cơ hội và hướng tới hiệu quả tốt nhất. Với một tinh thần doanh nhân và sẵn sàng đổi mới, chúng tôi đã tạo ra sự tăng trưởng liên tục.

 

 

 

04 Sự hợp tác

Chúng tôi tin tưởng và hỗ trợ mọi người bất cứ khi nào có thể. Sự hợp tác khiến cho mỗi cá nhân có thể hoà nhập vào cộng đồng nhưng cũng luôn nổi bật.

05 Cam kết

Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm với công việc và ảnh hưởng của những quyết định bản thân. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đưa tới khách hàng những giải pháp, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.